Nástenka - Lazy pod Makytou

Na nástenke nájdete správy, ktoré oficiálne zverejňuje Lazy pod Makytou. Patria sem nielen informácie uverejnené priamo v sieti MUNIPOLIS, ale aj novinky z webovej stránky, články z tlačených bulletinov, príspevky zo sociálnych sietí a iných zdrojov.